Instalace pomníku Klíče (10. 11. 2015)

Copyright © 2010 Spolek pro navrácení sochy TGM do Jihlavy, o. s.