Organizace

Sokolu Jihlava a konkrétně panu Zuzaňákovi za myšlenku obnovy soch Jaroslava Šlezingera

Tanečnímu souboru Hotch-Potch za benefiční vystoupení bez honoráře i za prodej vstupenek

Divadlu Na Kopečku, především ředitelce paní Daně Holíkové za sál bez nájemného

Hotelu Gustav Mahler, kde díky laskavosti pana ředitele Vladislava Jirouška měli herci možnost zkoušek, na benefiční představení byl zapůjčen inventář i připraven sál. A to vše za režijní cenu.

Firmě 2020 VISION a její majitelce Hance Kocandové za bezplatné tisknutí plakátů, vstupenek, letáčků a dalších tiskovin pro propagaci myšlenky navrácení sochy i beneficií

Jihlavským Listům a zvláště Jiřímu Varhaníkovi – redaktorovi Jihlavských listů, za všechny propagující a podporující články

Všem redaktorům Českého rozhlasu Region (87,9 FM a 90,1 FM) a zvláště pak Terezce Stýblové za možnost vystoupit v jejím vysílání

Copyright © 2010 Spolek pro navrácení sochy TGM do Jihlavy, o. s.