Jednotlivci

Josefu Morkusovi za psychickou i fyzickou podporu, spolehlivost a výdrž

Ludmile Forétkové – za úžasné vystoupení v roli Edith Piaf a spolurežii ve dvou benefičních představeních, kdy v prvním se vzdala honoráře

Jiřímu Vobeckému – za herecký výkon a spolurežii ve dvou benefičních představeních „Vrabčák Edith“, kdy v prvním z nich se vzdal honoráře

Haně Paštykové – za nádherně citlivý klavírní doprovod ve dvou benefičních představeních, kdy v prvním se vzdala honoráře

Evě Tereze Zmrhalové za zapůjčení rekvizit pro „Vrabčáka“ a všemožnou podporu a pomoc

Janu Zmrhalovi za osvětlování obou benefičních představení„Vrab­čáka“

Evě Hubené za neúnavnou pomoc, propagaci a tipy

Robinu Obůrkovi za spoustu času při tvorbě těchto stránek

Haně Matouškové za grafický návrh a úpravu těchto stránek

Copyright © 2010 Spolek pro navrácení sochy TGM do Jihlavy, o. s.