Právnické osoby a firmy

ACO Industries Přibyslav

M-soft, Jihlava

Masarykova demokratická akademie (MDA)

město Ostrov

Občanská demokratická strana (ODS)

Podzimek, Třešť

Rotary Club, Jihlava (RC)

Služby města Jihlavy, s. r. o. (SMJ)

Sokol Jihlava Župa pluk. Švece

Spolek přátel města Ostrov

Základní umělecká škola, Jihlava

Žáci ZŠ TGM Jihlava

Copyright © 2010 Spolek pro navrácení sochy TGM do Jihlavy, o. s.